En facaderensning og imprægnering forøger enhver facades holdbarhed

For firmaer af enhver art er facaderens en klog investering i at erhverve samt bevare et attraktivt indtryk ved investerorer, kunder, ansatte og andre interessenter. En indbydende bygning signalerer nemlig en virksomhed, som er både professionel og imødekommende. Endvidere er en facaderensning såvel som en facadeimprægnering bagefter en en ideel investering i at bibeholde en sund bygningskonstruktion. Hvis firmaets facade bærer præg af at være slidt og trist, kan I derfor med fordel ansætte et dygtigt facadefirma til at skænke den gamle facade ny glans ved hjælp af en facaderens.

I Skandinavien har vi et omvekslende vejr med betragtelige temperaturforskelle. Derudover sætter trafikos samt mos, svampe eller alger sit aftryk på en hvilken som helst facade over tid. Har disse først sat sig fast, er der risiko for, at gevæksterne kan lave skader i murværket. Af den årsag er en jævnlig facaderens, som bortrenser al uønsket trafikforurening såvel som svampe- eller algegevækster fra bygningsfacaden, utvivlsomt en attraktiv investering.

En facaderensning kan i mange tilfælde gå an eller være den første del af en større renovering af facaden. Ydermere eksisterer der utallige former for facadeafrensning, hvor det egentlige valg af metode til en facaderensning er afhængigt af, hvad for nogle byggematerialer jeres firmas facade er udført i. Dertil tages der stilling til, om det blot er forureningspartikler såvel som alger, mos og svampe, som bør fjernes ved en facaderensning eller, om der oven i købet er en nuværende imprægnering, maling eller lignende overfladebehandling, som desuden er nødt til at blive renses bort fra facaden.

Bagefter den endegyldige beslutning om, at jeres firma har et ønske om at få en afrensning af jeres facade, er blevet taget, vil det i grunden være klogt at efterspørge tilbud fra op til tre leverandører af facadeimprægnering og facaderens. Det firma, som jeres virksomhed vælger til at udføre opgaven, vil derefter først i samråd med nogle af jeres repræsentanter foretage en vurdering af, hvad for en metode til facaderens, der primært tilfredsstiller jeres firmas behov her og nu. Herunder tager firmaets specialister først og fremmest højde for, hvor stort jeres virksomheds budget for facadeafrensningen er samt hvor skånsom en afrensning, der er grundlæggende nødvendig ift. bygningskonstruktionens nuværende stand og byggematerialer.

Flertallet af servicefirmaer vil eliminere eventuelle algerødder på facaden, før de begynder på selve facaderensningen. Bagefter er spuling af bygningens facade med hedt og isnende koldt vand, der afhængigt af facadens materiale såvel som aktuelle stand i de fleste tilfælde vil være blandet sammen med op til flere forskellige kemiske stoffer, den oftest brugte metode i forbindelse med en facaderens. Til sidst vil firmaet næsten altid påføre en holdbar facadeimprægnering, som bevarer den nyrensede bygning pæn og stærk i mange år fremover.