Find en europalle til dine lagervarer, så bliver du garanteret en enorm bæreevne

Normalt kan du anticipere, at én europalle kan bære 1,5 T. Er din last tungere, skal du imidlertid ej fortvivle. 3 træpaller giver således udslag i en vægtmaksimum på nogenlunde fire og et halvt tons. I stedet kan du nemlig beslutte dig for at stille mange træpaller oveni hverandre og dermed optrappe dine pallers tolerance. Idet EUR-paller - http://www.jyskpalleimport.dk/default.asp, ligger inde med en ens tolerance og desuden, på linje med europallerne, er gavnlige for naturen, bør det imidlertid ej være denne evne, som inspirerer dig til at anvende, at du indkøber en europalle i stedet for EUR-pallerne. Fx bliver begge palletyper autoriseret af ISPM-15, og dvs., at træpallerne er blevet tilført varme og godkendte ifølge den gældende standard. Dette tiltag indskrænker sandsynligheden for, at du uden dit vidende kan komme til at overbringe insekter sammen med dine godsvarer.

Der er altså ene og alene ét at fremsige, der er, at du uagtet hvilke paller, du indhandler, er sikret holdbare træpaller i høj kvalitet. At du reelt låner dine paller og ubesværligt kan tilbagelevere dem i det sekund, du er færdig med at bruge dem, betyder det, at EUR-paller nemlig bliver ekstremt værdifulde som genbenyttelsespaller.

Når emnet for diskussionen er transport af dyrebart gods, opstår der ofte en udveksling af varierende meninger vedr. hvad, der er den mest optimale løsning. Enkelte er fx til skibe af en betragtelig størrelse, alt imens resten bedst kan lide transportering via tog. At det uagtet transportfartøjet er essentielt med fantastiske og stærke paller, som varerne kan placeres på undervejs, er imidlertid ens for dem alle. I denne situation opstår det gamle spørgsmål: Er det en europalle eller EUR-paller, som er bedst? Fordi EUR-paller faktisk ligner en europalle, kan det være relativt vanskeligt at sige.