Vi skal have indført tidsregistrering & fraværsregistrering på mit job, og den slags glæder jeg mig ikke temmelig meget til

Det er tit i hvert fald en gang om ugen, at min mand samt jeg kan læse i pressen, at mange medarbejdere er gået ned med stress på grund af, at de høje krav til den enkelte person har ændret sig betragteligt… I et firma, hvor medarbejderne til hundrede personalemøder blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering, der var blevet nedfældet vedr. vores dag på arbejde, har jeg selv været beskæftiget. De fleste beskrev det som slet og ret overvågning, og det var ej behageligt. Det er fuldkommen tydeligt for mig, at det har taget overhånd. Så en opsang til arbejdsgiverne lyder; fokuser på glade arbejdre, frem for optimering!

Det er ikke løgnagtigt, hvis jeg fortæller, at jeg er bange for følgerne af de virkelig høje krav til medarbejderne. En hel del grundlæggende tænker, at det er virkelig dejligt, at der i denne tid er fantastisk meget opmærksomhed på generel trivsel på arbejdspladsen. Dét tror jeg altid vil forbedre overskuddet… Og så er alle jo glade, & det må være det mest afgørende.

Men samtidig med denne form for positiv ”overvågning”, ses også en fokusering på optimering og effektivisering. Til at inderliggøre denne ekstreme effektivisering indfører man og har indført på snart sagt alle arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et stempelur for at kunne formå at ”kontrollere” om medarbejderne lever op til alle de stillede krav! At føle sig stresset er en af vores kulturs største livstruende sygdomme, & jeg er overbevist om, at der er en tæt årsag-virkning-relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på diverse arbejdspladser og stress. Herudover er der tilmed den stressende lyd fra et gammeldags stempelur, som på ingen måde bidrager til et afslappet arbejdsmiljø…

Der er noget forkert i vores samfundsindretning! Overalt hvor jeg opholder mig, er det krævet at de ansatte arbejde hurtigere og hurtigere… I den kontinuerlige kontrollering foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering ses det især. De offentligt ansatte nå samme arbejdsopgaver, men på meget reduceret tid! Det kan bestemt ik’ komme på tale, at alle medarbejdere skal bekæmpe stress!